Pravidlák

Úvod

 1. Bar Sklep je kultovní místo, které od začátku devadesátých let sloužilo jako music bar. Nyní jsou prostory prázdné, tak je nabízíme k občasnému využití. Bar Sklep si můžete pronajmout pro svoji akci. Kdyby vás nenapadlo jakou, tak napovíme. Může se jednat o různé party, přednášky, oslavy, výstavy, Silvestr, hostiny, promítání. Do Baru Sklep se pohodlně vejde i 100 lidí. Prostory jsou variabilní a zahrnují několik různých salonků, které se dají uzpůsobit vašim potřebám. Hlavní sál se stoly a židlemi pojme až 50 lidí na sezení a je z něj výborně vidět na vyvýšené podium.

 2. My víme, je to číslované, je to otravné, ano, jsou to nudnou terminologií občanského zákoníku vlastně obchodní podmínky, kterými se společně budeme řídit, i když jim říkáme Pravidlák. Je to tam někde vzadu, paragraf 1751. Budeme se jimi řídit, když se rozhodnete, že s námi uzavřete smlouvu, na základě níž vám zpřístupníme Bar Sklep. Součástí Pravidláku je i Opatrník, který má chránit vaše zdraví a Zásaďák, který zase chrání vaše údaje. Když tedy mluvíme o Pravidláku, automaticky tím myslíme i Pravidlák a Zásaďák. 

 3. Smlouvu typicky uzavřete tím, že si na našem webu vyberete počet dní, které chcete v Baru Sklep strávit, a potvrdíte, že souhlasíte se vším, co se tady píše. Můžeme se domluvit i e-mailem, ale i v takovém případě Pravidlák platí. Ústní dohody berme prosím jen jako formu určité rezervace. Vždy si vše musíme potvrdit alespoň e-mailem. 

 4. Bar Sklep patří společnosti Rocksky Residential, s.r.o., IČO: 027 00 557. S touto společností uzavíráte smlouvu a na tuto společnost se budete obracet, když nás budete chtít na něco upozornit. Přijímáme pochvaly, kritiku i náměty na zlepšováky. Jsme pro vás k dispozici na e-mailu info@barsklep.cz.

 5. Možná budeme muset časem Pravidlák a tedy i Opatrník a Zásaďák změnit. Zkrátka platí to, co je tady uvedeno. To je vždy nejaktuálnější z aktuálních znění.

Cena

 1. Rezervační systém vám automaticky vypočítá celkovou cenu, kterou budete hradit. Jakmile po zadání požadovaných údajů a odsouhlasení Pravidláka potvrdíte rezervaci, vše k nám rychle doletí. Zkontrolujeme, zda máme vše potřebné a pošleme vám odkaz k provedení platby. Vy na něj kliknete a vyberete si, jak zaplatit. Třeba platební kartou, když vám tuto možnost nabídneme.

 2. Prosím, uhraďte celkovou cenu co nejdříve. Ne snad, že bychom byli tak hamižní, ale kdyby se náhodou stalo, že ji neuhradíte do 3 kalendářních dní ode dne rezervace, budeme muset rezervaci zrušit a dát šanci někomu dalšímu.

 3. Ceny jsou konečné. Je v nich již promítnuta DPH.

 4. Zaplacením ceny včas dochází k potvrzení rezervace a Bark Sklep se na vás bude těšit. Nezaplacením ceny včas dochází ke zrušení smlouvy.

 5. Platíte vždy za celý Bar Sklep, nikoli za jednotlivé osoby. Maximální kapacita je 50 lidí. Domácí mazlíčky nechte prosím doma.

 6. Po skončení vaší rezervace vám doúčtujeme spotřebu elektřiny a vody, kterou jste povinni uhradit. Na úhradu můžeme použít složenou zálohu.

 7. V Baru Sklep je pár věcí, které by se mohly bohužel rozbít nebo ztratit. Snad k tomu nedojde - to bude záležet hlavně na vás. Pro případ vzniku újmy ale můžeme požadovat složení zálohy až do výše 10.000 Kč. 

Storno 

 1. Víme, že se může stát ledacos a z nějakého důvodu nebudete moci na zarezervovaný a zaplacený termín dorazit. Pokud byste trvali na zrušení, vrátíme 20 % ze zaplacené ceny.

 2. Co se týče vrácení rozdílu zaplacené ceny a storno poplatku, který si proti ceně započteme, učiníme tak co nejrychleji to půjde, nejpozději do 15 kalendářních dní. Vrácení nelze provést v hotovosti. Učiníme tak vždy bezhotovostně.

 3. Můžeme kdykoli zrušit vaší rezervaci, pokud k tomu budeme mít vážný důvod anebo pokud nám nic jiného nezbyde, např. když nám to nařídí právní předpisy. V takovém případě máte právo na to, abychom vám vrátili 100 % zaplacené ceny. Je to prostě fér.

Mezi námi

 1. Umožníme vám využít Bar Sklep po zaplacenou dobu, ale prosím vás, nechtějte po nás, abychom za něco odpovídali. My bychom tam s vámi sice byli rádi, ale vy si pravděpodobně budete chtít užít chvilky o samotě. Zkuste být obezřetní a přemýšliví. Neohrožujte sebe, jiné, Bar Sklep samotný, ani jeho okolí. 

 2. Stejně jako máte odpovědnost sami za sebe, přebíráte po dobu užívání odpovědnost za Bar Sklep. Za újmy zcela odpovídáte. Pokud něco rozbijete, tak nám to prosím hned nahlašte. Věříme, že to půjde vyřešit rozumnou cestou.

 3. Nesvěřujte Bar Sklep nikomu dalšímu, aniž bychom vám to předem schválili. 

 4. Bar Sklep poskytujeme bez vybavení. Jediné, co zde naleznete, jsou stoly a židle k sezení. Vše ostatní si zajišťujete sami, pokud se společně nedohodneme tak, že pro vás něco zajistíme my.

 5. Kdybyste při užívání v Baru Sklep odhalili nějakou vadu, okamžitě nám ji oznamte. Když ji nebude nutné řešit okamžitě, tak ji odstraníme hned, jak to bude možné. Pokud to bude něco, co by snad mohlo někoho ohrožovat, uděláme vše proto, aby bylo vše co nejrychleji v naprostém pořádku. Budeme se snažit vám případné útrapy rozumně kompenzovat.

 6. Přečtěte si Opatrník. Ale vážně.

Závěr

 1. Všechno ostatní, co tu není nějak upraveno, se řídí zdravým rozumem. Kdyby snad zdravý rozum nestačil, tak použijeme občanský zákoník. Pojďme raději použít ten zdravý rozum. To je vždycky levnější a často mnohem lepší varianta.

 2. Ve zcela krajním případě, kdybychom se pohádali tak, že by nebylo možné spor vyřešit po dobrém, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci – kontakty naleznete na stránkách www.coi.cz. Ano, také nás samozřejmě můžete žalovat u českých soudů. Ale tak. To se snad fakt nějak rozumně domluvíme, ne? 

 3. Pravidlák je Pravidlák. Můžeme si tu napsat vše možné, ale víte co? Nám jde hlavně o to, abyste se dobře bavili. 

 4. Pravidlák, Zásaďák a Opatrník platí od 01. 07. 22.

Opatrník

Opatrník je tu od toho, aby ochránil jak vás, tak Bar Sklep. Když se jím budete řídit, tak snížíte riziko vzniku újmy.

Oheň

Bar Sklep má uvnitř má spoustu hořlavých prvků. Za žádných okolností uvnitř nekuřte. Pokud bez toho nemůžete být, tak prosím venku, ale i tak s velkou opatrností. Špačky máme rádi, ale pouze ty, co lítají kolem, takže ten cigaretový vhodně zneškodněte. Oheň může v Baru Sklep hořet jen v jednom případě, a to sice pokud si jej rozděláte uvnitř krbu.

Buďte opatrní. Vezměte voskové zapalovací chumáčky, dejte na ně tenké dřevěné třísky a pak 2 brikety, které můžete nalámat (ale není to nutné). Zapalte, zavřete dvířka a lehce přiotevřete šuplík, dokud se krb nerozhoří. Šuplík pak zase úplně dovřete a až se krb zahřeje a uvidíte velké plameny, přikládejte další briketky. 

Voda

Voda teče studená i teplá. Pro pití bychom ji raději nezkoušeli, i když se jedná o běžnou městskou vodu, takže pitná by být měla. 

Elektřina

Do elektřiny smíte zapojit pouze běžné spotřebiče. V žádném případě není dovoleno zapojovat podomácky vyrobená zařízení jako např. světla atp.

Klíče

Klíče vám předáme osobně při příjezdu a ukážeme, jak s Barem Sklep zacházet.

Vzduch

Větrejte si. Prostor není velký a může se poměrně rychle vydýchat. Tím spíše to platí v případě, kdy si topíte v krbu. A hlavně. Není nad to si před spaním pustit do plic čerstvých vzduch a krásně usnout.

Záchody

Jsou k dispozici pisoáry a kabinka pro pány a oddělené kabinky pro dámy. Takže se vším pohodlím jako v restauraci. 

Wi-Fi

Heslo naleznete za barem.

Čidla a kamera

Rocksky House má inteligentní čidla pro případ požáru. Pro vás je to možná informace k ničemu, ale my hned budeme vědět, když bude problém. Vy teda asi taky, protože čidlo má integrovanou sirénu. Na vstupní chodbě k Baru Sklep je bezpečnostní kamera. Dovnitř Baru Sklep ale samozřejmě nevidí.

Zásaďák

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Zásaďáka jsme zpracovali v souladu s nařízením GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů. Sdělujeme v něm, jaké osobní údaje zpracováváme, jak s nimi zacházíme a jaká vůči nám máte práva.

 2. Správcem osobních údajů je společnosti Rocksky Residential, s.r.o., IČO: 027 00 557. Společnost provozuje web www.barsklep.cz. Jsme pro vás k dispozici na e-mailu info@barsklep.cz. Prostřednictvím webu a mailu můžeme sbírat vaše osobní údaje.

 3. K vašim osobním údajům se chováme jako by byly naše. Také nechceme, aby ty naše nikde kolovaly, nebo byly jakkoli zneužívány. Nikam je nepředáváme a už vůbec ne do zahraničí.

Účel a doba zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje zpracováváme za určitými účely. Jednak je to za účelem uzavření smlouvy a jejího dodržení, a dále za účelem ochrany našich oprávněných zájmů. Jinými slovy, abychom vám mohli poskytnout možnost navštívit náš Bar Sklep, a kdyby se nedejbože něco stalo, abychom věděli, kdo vlastně Bar Sklep navštívil. A také vám můžeme po vaší návštěvě občas něco informačního zaslat.

 2. Osobní údaje nevratně smažeme, jakmile je přestaneme potřebovat. Minimálně si je ponecháme po dobu, než vám poskytneme službu. Dále po dobu, po kterou trvá náš oprávněný zájem, dokud takové zpracování neodmítnete. Nejdéle na dobu 2 let.

Jaké údaje potřebujeme

 1. Budeme od vás potřebovat jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu, a číslo občanského průkazu. Můžeme disponovat také číslem bankovní účtu vč. jména majitele účtu, příp. dalšími údaji, pokud nám je sami sdělíte. V blízkosti Baru Sklep je kamerové zařízení. Záznam se automaticky přemazává po 14 dnech. Zabírá pouze příchod k Barzu Sklep. V žádném případě nevidí do interiéru Baru Sklep.

Práva

 1. V souvislosti s ochranou osobních údajů jsou vám přiznána následující práva. Máte právo požadovat informace, zda vaše osobní údaje zpracováváme, či nikoli, jak je zpracováváme, za jakými účely. Zkrátka se nás zeptejte v oblasti vašich osobních údajů na cokoli, my vám odpovíme. Máte právo žádat opravu, právo na výmaz, pokud to nekoliduje s naším právem osobní údaje dále zpracovávat. Máte právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Kdybyste domnívali, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo právními předpisy, obraťte se na nás na e-mail: info@barkslep.cz. Uděláme vše proto, abyste byli spokojeni. Kdyby se nám to nepovedlo, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.